Nye Brødre

Nye Brødre

Publisert av Terje Skogen den 22.06.15. Oppdatert 08.12.20.

LOSJE ST.OLAV XI SANDEFJORD

Lyst på en mer spennende og givende fritid?

ER DU MANN OG HAR FYLT 25 ÅR,

KAN DETTE VÆRE NOE FOR DEG

 Ta del i et sosialt fellesskap med over 1500 medlemmer og 27 losjer spredt over hele landet.

Ordenen Riddere av Det Hvite Kors i Sandefjord

27 mars 1955 ble Losje St.Olav XI av Ordenen Riddere av Det Hvite Kors ( RHK ) stiftet i Sandefjord. Romertallet XI betyr at Losjen i Sandefjord var nummer elleve i rekken av losjer som per i dag teller 27 i RHK  i Norden. I motsetning til de store og mer kjente Ordener representert i Norge som sies å ha sin opprinnelse over tusen år tilbake i tid, har RHK en langt yngre historie nært tilknyttet oss som nordmenn. 

Det hele startet i 1860 i Chicago med nordmenn som hadde tatt den lange reisen med båt over til USA i håp om et bedre liv. Der ble "Det norske selskab Nora"dannet. Tre år senere ble RHK konstituert, og Nora ble Losje nr.1. Til Norge kom RHK med skomakermester Hans Hansen. Han fikk hjemlengsel og flyttet tilbake fra USA til Norge, - nærmere bestemt Drammen. Dette var i 1897, og Losje St.Olav I av Ordenen Riddere av Det Hvite Kors ble stiftet i Drammen 27 mars 1902.  ( Historien kan leses på våre nettsider www.losje.org. ) 

I 62 år har Losje St.Olav XI vært en del av Sandefjord. 62 år borger for at medlemmene/Brødrene har funnet noe av verdi i medlemskapet. For å bli medlem må man være mann og ha fylt 25 år. Vi har våre møter to ganger i måneden. Mange er nysgjerrige på hva som skjer på disse møtene. Mye kan vi fortelle, - men noe skal jo også være hemmelig, - og kjent kun blant medlemmene, - eller Brødrene, som vi kaller oss. 

En typisk møtekveld starter med at Brødrene møtes i salongen for en hyggelig prat. Vi møtes i smoking eller mørk dress. Dette er høytid, fordi losjmøtet bidrar til refleksjoner og lærdom. Vi møtes som likemenn.

Til fastlagt tidspunkt trer vi inn i Losjehallen. Når Losjehallens dører lukkes og Losjens embedsmenn utfører de gamle ritualer, gjerne til musikk, er det lett å senke skuldrene i det som ellers er en hektisk hverdag. Altså brukes noe av tiden på våre møter til å samle krefter til på best mulig måte å møte en ellers travel hverdag. Gjennom ritualer og symbolikk jobber vi også med det for øyet å utvikle oss til å bli et bedre medmenneske. Dette vil vi jo selv, - og de vi omgås, - ha glede av.

Etter at møtet i Losjehallen avsluttes, samles man til et felles måltid med påfølgende kaffe i salongen. Her går praten livlig om det aller meste blant Brødre i forskjellig aldre og av ulike yrkesgrupper. Flere ganger i året underholdes Brødrene med foredrag av forskjellig karakter. 

Som en ser, så er Losjemøtet egentlig 3-delt. En kveld i losjen gjør godt for oss alle, der en kan få overskudd som kommer familie, venner og kollegaer til gode.


Møteåret er delt i to semestre. Vårsemesteret er fra Januar til Mai, mens høstsemesteret er fra August til Desember. Ordenen er en Høygradsorden, der en kan arbeide seg frem til 33 grad, - som er den høyeste.

RHK har et miljø med orden og struktur som tilbyr refleksjon og personlig utvikling. Med de voldsomme endringene vi ser i samfunnet rundt oss, har mange behov for å legge hverdagen til side og hente nye krefter.

Ordensbrødrene  har lovet hverandre å arbeide for å forbedre sin egen kvalitet.

Vi har også studie kvelder.

Kvalitet er ikke en handling men en vane.

Losje XI

sandefjord@losje.org


  • Delta i spennende og opplevelserike møter.

 

  • Bruke tid på deg selv til din personlige og sosiale utvikling.

 

  • Utvide din nære bekjentskapskrets med mange nye gode venner.

 

  • Delta i et sosialt fellesskap som gir deg tillit og trygghet gjennom hele livet.

 

  • Et pusterom som gir deg ro og nye krefter i en travel hverdag.

 

  • Lære om historie, kunst, kultur, symbolikk og vitenskap.

 

 

Vi som medlemmer opplever at dette gir oss et rikere liv.

 

Kanskje dette kan være noe for deg?

Ta kontakt: terjeskogen@me.com