Velkommen til Losje St. Olav XI, Sandefjord sin hjemmeside!
Her finner du informasjon om vår virksomhet i Sandefjord, blant annet møtekalender, informasjon om Losjen, medlemskap og kontaktinformasjon.
Ordenens hovedsider losje.org inneholder informasjon om Ordenen, Ordensarbeid, Ordenshistorie og annen relevant informasjon. Ønsker du et informasjonsmøte ordner vi det.

Nye Brødre

Nye Brødre

Vi ønsker nye Brødre velkommen. Du kan ta med venner. Vi kommer på hjemmebesøk så konene får info. Hovedlosjen ble Stiftet 22. januar 1908 Epostadr.: rhkssb@losje.org Ordenens hjemmeside: www.losje.org VIL DU STØTTE OSS MED DIN GRASROTANDEL? ORG.NAVN: LOSJE ST OLAV XI. ORG.NR 990583447. PÅ FORHÅND TAKK BRODERSKAP Det er å dele gleder og sorger. Det er å stå hverandre bi. Det er å slå i bordet og si nei. Det er å hjelpe. Det er å vise forståelse. Det er å bry seg om. Det er å ha omtanke for. Det er å veilede, og la seg veilede. Det er å bygge broer over uenighet og skape enighet. Det er aldri å slå hånda av. Det er å knytte sterke bånd.

Les mer